Kozakl? Kaymakaml??? ve Telefon Numaras?
Gönderen kozakli - 29 Mart 2010 18:07
?l?emiz Kaymakam? Sn. Tolga TO?AN, 02/09/1976 Tarihinde Kayseri P?narba??'nda do?du. ?lkokulu P?narba??'na ba?l? Sacaya?? K?y?nde okudu. Lise E?itimini Ankara da bitirdi. 1999 y?l?nda Gazi ?niversitesi ?.?.B Fak?ltesi Kamu Y?netiminden mezun oldu. 2000 y?l?nda yap?lan kaymakaml?k s?nav?n? kazanarak M?lki ?dari Amirli?i Mesle?i mesle?ine girdi. Afyon - Ba?mak?? , Karab?k - Ovac?k kaymakam vekilliklerinde bulundu. 9 ay s?reyle dil e?itimi i?in ?ngiltere de kald? . Ard?ndan Samsun Ayvac?k Kaymakaml??? ve Erzurum ?li Tekman Kaymakaml??? ve Tokat - Almus Kaymakaml??? yapt?. Halen il?emizde Kozakl? Kaymakaml??? g?revini s?rd?rmektedir. ?yi derece ?ngilizce bilmektedir

Tel: 0 384 471 4003