Kozakl? Dolmu?lar?-Kozakl? Seyahat
Gönderen kozakli - 15 Eylül 2010 19:41
Kayseri,
Nev?ehir,
Topakl?,
?al??,
Kalaba,
Mahmatlar,
Kozakl?,

-Ara?lar?m?z her 20 dakikada bir,Kayseri-Kozakl?,Kozakl?-Kayseri aras? gidip gelmektedir.
-Nev?ehir-Kozakl? aras? her saat ba?? hareket etmektedir.

D???n,Ni?an,Grup Gezisi,Tur Gezisi,Hava liman? vs.ihtiya?lar?n?zda Ara? Temin Edilir.

?rtibat
Kozakl? Merkez:
Tel:0.384 471 30 66
471 46 03
471 47 37
Yeni Terminal Kozakl?

Nev?ehir Merkez:
Tel:0.384 213 78 00
Belediye hamam? ?st? metris meydan?/NEV?EH?R

Kayseri Merkez:
Tel:0.352 326 10 20
Bat? garaj? yeni terminal KAYSER