Kozakl? Fizik Tedavi Hastanesi Hizmete Giriyor
Nev?ehir il Sa?l?k M?d?r? Dr.Hasan Y?lmaz, 2008 y?l?n?n sonunda ba?lat?lan onar?m ?al??malar? 10 Milyon TL'lik bir harcama ile tamamlanan hastane i?in ihale s?recinin devam etti?ini belirtti. Nev?ehir Dr.i.?.A.Devlet Hastanesine ba?l? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 2010 y?l?nda hizmete kazand?r?lmas? hedeflenen Kozakl? il?esindeki merkezin T?rkiye'nin kendi alan?nda en b?y?k merkezlerinden biri oldu?unu s?yledi.

Merkezde T?rkiye'de ilk kez fizik tedavi alan?nda robotik rehabilitasyon cihazlar?n?n Kozakl? Fizik-Tedavi Merkezi'nde kullan?laca??n? kaydeden Sa?l?k M?d?r? Dr.Hasan YILMAZ, "Ge?ti?imiz aylarda fizyoterapi hizmet al?m? i?in bir ihale ger?ekle?tirdik. ihalenin sonu?lanmas? ile ile birlikte i? tefriþat ve cihaz al?m? ile ilgili ?al??ma yapaca??z. Hastane gerekli personel ilimizde mevcut. Sadece Fizik Tedavi Uzman? ile birlikte Pratisyen Hekim ihtiyac?m?z olabilir. Bunlar da k?sa s?rede tamamlanacak.

Buras? hizmete a??ld???nda fizik tedavi konusunda T?rk halk?na ?nemli hizmetlerde bulunacak."
a??kklamas?nda bulundu
(Kozakl? Haber)
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Ba?lant?lar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.