Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kozakl?'da Termal Turizm Yat?r?m?
Yazar bullet.gif kozakli - 11 Ocak 2010 22:10
T?RK?YE'nin ?nemli Termal Sa?l?k Merkezleri'nden Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki turistik konaklama tesislerindeki yatak say?s?n?n 2008'de 7 bini bulmas? bekleniyor. Kozakl? Belediye Ba?kan? Erdo?an ?elik, il?ede 1960'l? y?llardan sonra i? turizme y?nelik olarak ba?lat?lan kapl?ca turizminin 1990'l? y?llarda Termal Sa?l?k Turizm ekseninde ele al?nd??? ve 2000'li y?llardan sonra tesis bak?m?ndan ?nemli potansiyele ula?t???n? s?yledi. Ba?kan ?elik, 2004'de pansiyon, motel ve otel olarak 2 bin 400 olan yatak kapasitesinin, 2006'da 2 bin yatak kapasiteli turistik konaklama tesislerin de devreye girmesiyle 4 bin 400 d?zeyine ula?t???n? belirtti.
Belediye Ba?kan? ?elik, ''?l?emiz, Termal Sa?l?k Turizmi, a??s?ndan b?lgede ?nemli yere sahip olacak. Halen bin 200 yatak kapasiteli ASOS Termal Merkez ile 950 yatak kapasiteli 2 konaklama tesisinin yap?mlar? s?r?yor. Bu arada k???k ?apl? da olsa gerek motel ve gerekse pansiyon yap?mlar?n?n da eklenmesiyle birlikte 2008'de il?edeki yatak kapasitesi 7 bin 700'ler seviyesine ??kacak. Zaten Kozakl? il?esi n?fusu da yakla??k 7 bin 775. Dolay?s?yla Kozakl?, yatak kapasitesi kadar bir n?fusumuzun da oldu?u ortaya ??k?yor'' dedi
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.