Kozakl?'da Termal Turizm Yat?r?m?
T?RK?YE'nin ?nemli Termal Sa?l?k Merkezleri'nden Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki turistik konaklama tesislerindeki yatak say?s?n?n 2008'de 7 bini bulmas? bekleniyor. Kozakl? Belediye Ba?kan? Erdo?an ?elik, il?ede 1960'l? y?llardan sonra i? turizme y?nelik olarak ba?lat?lan kapl?ca turizminin 1990'l? y?llarda Termal Sa?l?k Turizm ekseninde ele al?nd??? ve 2000'li y?llardan sonra tesis bak?m?ndan ?nemli potansiyele ula?t???n? s?yledi. Ba?kan ?elik, 2004'de pansiyon, motel ve otel olarak 2 bin 400 olan yatak kapasitesinin, 2006'da 2 bin yatak kapasiteli turistik konaklama tesislerin de devreye girmesiyle 4 bin 400 d?zeyine ula?t???n? belirtti.
Belediye Ba?kan? ?elik, ''?l?emiz, Termal Sa?l?k Turizmi, a??s?ndan b?lgede ?nemli yere sahip olacak. Halen bin 200 yatak kapasiteli ASOS Termal Merkez ile 950 yatak kapasiteli 2 konaklama tesisinin yap?mlar? s?r?yor. Bu arada k???k ?apl? da olsa gerek motel ve gerekse pansiyon yap?mlar?n?n da eklenmesiyle birlikte 2008'de il?edeki yatak kapasitesi 7 bin 700'ler seviyesine ??kacak. Zaten Kozakl? il?esi n?fusu da yakla??k 7 bin 775. Dolay?s?yla Kozakl?, yatak kapasitesi kadar bir n?fusumuzun da oldu?u ortaya ??k?yor'' dedi
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Ba?lant?lar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.