Kozakl? Kaymakaml??? ve Telefon Numaras?
?l?emiz Kaymakam? Sn. Tolga TO?AN, 02/09/1976 Tarihinde Kayseri P?narba??'nda do?du. ?lkokulu P?narba??'na ba?l? Sacaya?? K?y?nde okudu. Lise E?itimini Ankara da bitirdi. 1999 y?l?nda Gazi ?niversitesi ?.?.B Fak?ltesi Kamu Y?netiminden mezun oldu. 2000 y?l?nda yap?lan kaymakaml?k s?nav?n? kazanarak M?lki ?dari Amirli?i Mesle?i mesle?ine girdi. Afyon - Ba?mak?? , Karab?k - Ovac?k kaymakam vekilliklerinde bulundu. 9 ay s?reyle dil e?itimi i?in ?ngiltere de kald? . Ard?ndan Samsun Ayvac?k Kaymakaml??? ve Erzurum ?li Tekman Kaymakaml??? ve Tokat - Almus Kaymakaml??? yapt?. Halen il?emizde Kozakl? Kaymakaml??? g?revini s?rd?rmektedir. ?yi derece ?ngilizce bilmektedir

Tel: 0 384 471 4003
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Ba?lant?lar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.